situasi: Persengketaan dalam keluarga

Elemen-elemennya: anggota keluarga bersifat pembenci, anggota keluarga yang dibenci,

A kebencian antar kakak/adik

A1 Satu saudara dibenci oleh saudara-saudara yang lain.

A2 Satu saudara yang membenci saudara yang lain dan sebaliknya.

A3 Kebencian antar sanak untuk alasan kepentingan diri masing-masing.

B Kebencian antara orang tua dan anak.

B1 Kebencian dari anak kepada orang tua.

B2 Kebencian yang menimbulkan keuntungan.

B3 Kebencian orang tua terhadap anak.

C Kebencian kakek/nenek pada cucu.

D1 Kebencian mertua kepada menantu.

D2 Kebencian antar dua menantu.

E Kebencian menantu kepada ibu tiri.

F Pembunuhan bayi.

0 comments:

Post a Comment