situasi: Permohonan

Elemen-elemennya: penyiksa/penganiaya, pemohon, dan kekuatan otoritas yang keputusannya meragukan.
A1 Narapidana yang memohon bantuan kepada yang kuat untuk melawan musuh.

A2 Bantuan diminta untuk melaksanakan tugas yang mulia yang telah dilarang sebelumnya.

A3 Permohonan untuk kabur dari kematian.

B1 Keramahan yang dicari-cari oleh kapal yang karam (orang terdampar)

B2 Kemurahan/sumbangan yang dilakukan oleh orang yang sudah diusir oleh kalangannya sendiri, yang telah memperlakukan dia dengan tidak hormat.

B3 Pencarian maaf, penyembuhan, atau pembebasan.

B4 Penyerahan mayat, atau relik yang telah dikumpulkan.

C1 Permohonan akan kekuatan demi mereka yang dikasihi oleh pemohon.

C2 Permohonan kepada seorang kenalan demi seorang kenalan yang lain.

C3 Permohonan kepada kekasih dari ibu sendiri, demi kepentingan ibu itu.

1 comments: